[Hack Não Kanji 2] Bài 21: Nước (氵) TỀ (斉) kinh TẾ (済) rất mạnh

[Hack Não Kanji 2] Bài 21: Nước (氵) TỀ (斉) kinh TẾ (済) rất mạnh

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 21 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 2”.
_________________
★ Tư vấn TỦ SÁCH HACK NÃO TIẾNG NHẬT ★
► Sách Hack Não Kanji:
► Sách Hack Não Từ Vựng Giao Tiếp:
► Sách Hack Não Từ Vựng N5 – N4:


Tag liên quan đến [Hack Não Kanji 2] Bài 21: Nước (氵) TỀ (斉) kinh TẾ (済) rất mạnh

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

1 thought on “[Hack Não Kanji 2] Bài 21: Nước (氵) TỀ (斉) kinh TẾ (済) rất mạnh”

  1. Dạ thầy cho em hỏi là có phần 31 trở lên không ạ

    Reply

Leave a Comment