[Hack Não Kanji 2] Bài 18: ĐỨNG (立) đợi bồ đến 10 (十) giờ đêm. CAY (辛)!

[Hack Não Kanji 2] Bài 18: ĐỨNG (立) đợi bồ đến 10 (十) giờ đêm. CAY (辛)!

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2, #hantun1, #kanjin1
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 18 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 2”.
_________________
► Tư vấn mua sách HACK NÃO KANJI tại:
► Tư vấn mua sách HACK NÃO TỪ VỰNG tại:
► Tư vấn khóa học KANJI ĐẠO tại:
_________________
★ KẾT NỐI NGAY TRÊN FACEBOOK ★
► Toàn Kanji:
► Sách Hack Não Kanji:
► Sách Hack Não Từ Vựng:


Tag liên quan đến [Hack Não Kanji 2] Bài 18: ĐỨNG (立) đợi bồ đến 10 (十) giờ đêm. CAY (辛)!

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

1 thought on “[Hack Não Kanji 2] Bài 18: ĐỨNG (立) đợi bồ đến 10 (十) giờ đêm. CAY (辛)!”

Leave a Comment