[Hack Não Kanji 2] Bài 13: Ô オ! Thiên TÀI (才)

[Hack Não Kanji 2] Bài 13: Ô オ! Thiên TÀI (才)

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2, #hantun1, #kanjin1
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 13 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 2”.
_________________
► Tư vấn mua sách HACK NÃO KANJI tại:
► Tư vấn mua sách HACK NÃO TỪ VỰNG tại:
► Tư vấn khóa học KANJI ĐẠO tại:
_________________
★ KẾT NỐI NGAY TRÊN FACEBOOK ★
► Toàn Kanji:
► Sách Hack Não Kanji:
► Sách Hack Não Từ Vựng:


Tag liên quan đến [Hack Não Kanji 2] Bài 13: Ô オ! Thiên TÀI (才)

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

2 thoughts on “[Hack Não Kanji 2] Bài 13: Ô オ! Thiên TÀI (才)”

  1. ban' cho mình mua quyên 2136 cangi tập 1 2 nhé 0977185136

    Reply
  2. ありがとうございました

    Reply

Leave a Comment