[Hack Não Kanji 1] Bài 50 – Học Kanji BỘ QUẢ: 果, 菓, 課, 裸, 巣, 彙

[Hack Não Kanji 1] Bài 50 – Học Kanji BỘ QUẢ: 果, 菓, 課, 裸, 巣, 彙

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 50 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 1”.
_________________
★ Đặt mua sách từ tác giả Toàn Kanji ★
► Sách Hack Não 2136 Kanji:
► Sách Hack Não 1700 Từ Vựng Giao Tiếp:
► Sách Hack Não Từ Vựng N5 – N4:


Tag liên quan đến [Hack Não Kanji 1] Bài 50 – Học Kanji BỘ QUẢ: 果, 菓, 課, 裸, 巣, 彙

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

3 thoughts on “[Hack Não Kanji 1] Bài 50 – Học Kanji BỘ QUẢ: 果, 菓, 課, 裸, 巣, 彙”

  1. Mong thay ra nhung tap tiep theo cua tap 1 a

    Reply

Leave a Comment