[Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 28: NƯỚC (氵) cốt XƯƠNG (骨) rất linh HOẠT (滑)

[Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 28: NƯỚC (氵) cốt XƯƠNG (骨) rất linh HOẠT (滑)

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 28 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji QUA CÂU CHUYỆN VÀ BỘ THỦ GIỐNG NHAU của sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 2”.
_________________
★ Đặt mua sách từ TỦ SÁCH HACK NÃO TIẾNG NHẬT ★
► Sách Hack Não 2136 Kanji:
► Sách Hack Não 1700 Từ Vựng Giao Tiếp:
► Sách Hack Não Từ Vựng N5 + N4:


Tag liên quan đến [Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 28: NƯỚC (氵) cốt XƯƠNG (骨) rất linh HOẠT (滑)

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

3 thoughts on “[Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 28: NƯỚC (氵) cốt XƯƠNG (骨) rất linh HOẠT (滑)”

  1. Ad ơi sao học phần chữ hán thôi mà cứ học trước quên sau .ad có từ điển hán việt ko tư vấn với.

    Reply

Leave a Comment