[Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 24: MỒM (口) nói KHÔNG (不) là PHỦ (否) định

[Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 24: MỒM (口) nói KHÔNG (不) là PHỦ (否) định

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 24 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 2”.
_________________
★ Đặt mua sách từ tác giả Toàn Kanji ★
► Sách Hack Não 2136 Kanji:
► Sách Hack Não 1700 Từ Vựng Giao Tiếp:
► Sách Hack Não Từ Vựng N5 – N4:


Tag liên quan đến [Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 24: MỒM (口) nói KHÔNG (不) là PHỦ (否) định

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

2 thoughts on “[Hack Não 2136 Kanji 2] Bài 24: MỒM (口) nói KHÔNG (不) là PHỦ (否) định”

Leave a Comment