[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 57 – Học Kanji BỘ TRIỆU: 兆, 跳, 挑, 眺, 逃, 桃

[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 57 – Học Kanji BỘ TRIỆU: 兆, 跳, 挑, 眺, 逃, 桃

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2, #kanjin1, #hantun1
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 57 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 1”.
_________________
★ Đặt mua TỦ SÁCH HACK NÃO tại:
🌐 Website:
💙 Facebook:
📞 Hotline: 0372.190.416


Tag liên quan đến [Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 57 – Học Kanji BỘ TRIỆU: 兆, 跳, 挑, 眺, 逃, 桃

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

1 thought on “[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 57 – Học Kanji BỘ TRIỆU: 兆, 跳, 挑, 眺, 逃, 桃”

Leave a Comment