[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 56 – Học Kanji BỘ CHIẾM: 占, 店, 点, 粘, 貼 và BỘ DƯƠNG: 羊, 洋, 詳, 祥, 養, 鮮

[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 56 – Học Kanji BỘ CHIẾM: 占, 店, 点, 粘, 貼 và BỘ DƯƠNG: 羊, 洋, 詳, 祥, 養, 鮮

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 56 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 1”.
_________________
★ Đặt mua TỦ SÁCH HACK NÃO tại:
🌐 Website:
💙 Facebook:
📞 Hotline: 0372.190.416


Tag liên quan đến [Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 56 – Học Kanji BỘ CHIẾM: 占, 店, 点, 粘, 貼 và BỘ DƯƠNG: 羊, 洋, 詳, 祥, 養, 鮮

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

3 thoughts on “[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 56 – Học Kanji BỘ CHIẾM: 占, 店, 点, 粘, 貼 và BỘ DƯƠNG: 羊, 洋, 詳, 祥, 養, 鮮”

Leave a Comment