[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 55 – Học Kanji BỘ CHU: 周, 週, 調, 彫 và BỘ CẬP: 及,級, 吸, 扱

[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 55 – Học Kanji BỘ CHU: 周, 週, 調, 彫 và BỘ CẬP: 及,級, 吸, 扱

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 55 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 1”.
_________________
★ Đặt mua HACK NÃO TIẾNG NHẬT tại website:


Tag liên quan đến [Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 55 – Học Kanji BỘ CHU: 周, 週, 調, 彫 và BỘ CẬP: 及,級, 吸, 扱

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

4 thoughts on “[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 55 – Học Kanji BỘ CHU: 周, 週, 調, 彫 và BỘ CẬP: 及,級, 吸, 扱”

  1. Thầy ra video thêm nhiều bộ nữa đi

    Reply
  2. Bài chia sẻ rất hay, thú vị. Cảm ơn Kênh rất nhiều.

    Reply

Leave a Comment