[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 54 – Học Kanji BỘ PHẢN: 反, 返, 坂, 飯, 版, 板, 仮, 販, 服, 報

[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 54 – Học Kanji BỘ PHẢN: 反, 返, 坂, 飯, 版, 板, 仮, 販, 服, 報

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 54 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 1”.
_________________
★ Đặt mua HACK NÃO TIẾNG NHẬT tại website:


Tag liên quan đến [Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 54 – Học Kanji BỘ PHẢN: 反, 返, 坂, 飯, 版, 板, 仮, 販, 服, 報

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

4 thoughts on “[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 54 – Học Kanji BỘ PHẢN: 反, 返, 坂, 飯, 版, 板, 仮, 販, 服, 報”

  1. Tôi đề nghị không hiện chử vì không thấy khi hướng dẩn

    Reply
  2. Học sách kèm video sẽ dễ nhớ hơn, hóng bộ chuy bài 140. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

    Reply

Leave a Comment