[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 51 – Học Kanji BỘ CỔ: 古, 故, 固, 個, 箇, 枯, 苦, 湖, 居, 据, 裾

[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 51 – Học Kanji BỘ CỔ: 古, 故, 固, 個, 箇, 枯, 苦, 湖, 居, 据, 裾

#chuhann5, #kanjin5, #hantun4, #kanjin4, #chuhann3, #kanjin3, #hantun2, #kanjin2
Tiếng Nhật 21 Ngày xin gửi đến bạn Bài học số 51 trong chuỗi video hướng dẫn học kanji theo sách ”Hack Não 2136 Kanji Tập 1”.
_________________
★ Đặt mua sách từ tác giả Toàn Kanji ★
► Sách Hack Não 2136 Kanji:
► Sách Hack Não 1700 Từ Vựng Giao Tiếp:
► Sách Hack Não Từ Vựng N5 -N4:


Tag liên quan đến [Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 51 – Học Kanji BỘ CỔ: 古, 故, 固, 個, 箇, 枯, 苦, 湖, 居, 据, 裾

Tiếng Nhật 21 Ngày,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhat21ngay.edu.vn

4 thoughts on “[Hack Não 2136 Kanji 1] Bài 51 – Học Kanji BỘ CỔ: 古, 故, 固, 個, 箇, 枯, 苦, 湖, 居, 据, 裾”

  1. từ ngày đăng ky' kênh của bạn mình học được dễ hiểu cảm ơn bạn

    Reply
  2. Sense ơi k có bài 52 trở đi ạ?

    Reply

Leave a Comment