Cách nói “TÔI” trong tiếng Nhật

Cách nói “TÔI” trong tiếng Nhật

Ngay từ bài đầu tiên học tiếng Nhật, mình đã được học cách diễn đạt ngôi thứ nhất – TÔI, trong tiếng Nhật đọc là WATASHI (わたし), và khi hết trình độ N4 hoặc thậm chí là những cuốn sách ở trình độ cao hơn vẫn dạy là わたし, có chăng thì biết thêm cách … Read more

TẤT TẦN TẬT VỀ NGỮ PHÁP N5

[Ngữ pháp N5] Bài 8 – Minna no Nihongo: Tính từ trong tiếng Nhật, とても, あまり

Sách “Minna no Nihongo” đã có lịch sử hơn 20 năm, đây là cuốn sách học tiếng Nhật sơ cấp được sử dụng rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới nữa. Sách “Minna no Nihongo” ở trình độ sơ cấp được chia ra làm 2 quyển, quyển 1 là … Read more

TẤT TẦN TẬT VỀ NGỮ PHÁP N4

[Ngữ pháp N4] Bài 31 – Minna no Nihongo: Thể ý định / ~つもりです / ~よていです

Sách “Minna no Nihongo” đã có lịch sử hơn 20 năm, đây là cuốn sách học tiếng Nhật sơ cấp được sử dụng rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới nữa. Sách “Minna no Nihongo” ở trình độ sơ cấp được chia ra làm 2 quyển, quyển 1 là … Read more

Tiếng Nhật trong tàu điện

Tiếng Nhật trong tàu điện

Những ngày đầu một mình đi tàu điện ở Tokyo, mình đều căng tai ra để nghe xem trong loa họ đang nói gì, đi đến đâu cũng một chữ “Ngơ”. Tuy nhiên, bài viết này sẽ không nói về những cái “Ngơ” đó, mà chỉ cung cấp nội dung thông báo thường nghe thấy … Read more

Cách nói “VỢ” trong tiếng Nhật

Cách nói “VỢ” trong tiếng Nhật

Hôm nọ đang đứng chờ tàu điện, hai người đàn ông Nhật đứng cạnh mình nói chuyện khá to, mình đã hóng được câu “うちの女房はね…”. “Ơ, từ 女房 là cách gọi người hầu trong các nhà quý tộc Nhật ngày xưa mà, sao lại có từ này ở đây?” Thế là mình đem từ này … Read more